Christelijk Lyceum Zeist

Christelijk Lyceum Zeist

Onderwijstypen: vmbo-tl, havo, (tweetalig) atheneum, tweetalig gymnasium

Rector: mw. Y. van Dijk (a.i.)
Aantal leerlingen: 1.471 *)  (teldatum 1 oktober 2022)
Aantal medewerkers: 146

Lindenlaan 23
3707 EP Zeist
Telefoon (030) 6924820
www.clz.nl

*) Inclusief 2 Vavo-leerlingen. (Vavo staat voor: Voortgezet algemeen volwassenen onderwijs)

Werken bij CVO Groep

Voor een uitdagende baan in het voortgezet onderwijs biedt de CVO Groep je alle ruimte. Onze kernwaarden zijn: leren en ontwikkelen, geborgenheid en respect, uitdagend en inspirerend, kwaliteitsrijk.

Meer over CVO Groep
Contactgegevens

Graaf Adolflaan 4
3708 XB Zeist

(0343) 48 99 11
info@cvog.nl