Over CVOG

Over CVOG

Missie en kernwaarden

De CVO Groep is een open christelijke scholengroep voor voortgezet onderwijs in Zuidoost-Utrecht. Het doel van de stichting is het oprichten en in stand houden van scholen voor algemeen christelijk voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost-Utrecht. Met de term ‘algemeen christelijk’ wil de stichting recht doen aan de diverse stromingen binnen het christendom.

De CVO Groep biedt kwaliteit aan leerlingen en ouders, werkt voortdurend aan verbetering en zoekt de dialoog met ouders, leerlingen en andere belanghebbenden.
De CVO Groep vindt geborgenheid en een respectvolle omgang met elkaar belangrijk. Medewerkers bieden we een motiverende en uitdagende werkomgeving.
De CVO Groep biedt een breed aanbod aan opleidingen. We bieden een inspirerende omgeving waarin het leren en de ontwikkeling van elke leerling centraal staat. De leerling verwerft kennis, ontwikkelt houdingen en vaardigheden. Onze missie leidt ertoe dat we een aantal kernwaarden binnen onze organisatie van groot belang vinden:
- Leren en ontwikkelen
- Geborgenheid en respect
- Uitdagend en inspirerend
- Streven naar een hoge kwaliteit

 

Samenstelling en structuur

De Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht, afgekort tot CVO Groep, beheert zes scholen in Zeist, Doorn en Wijk bij Duurstede. De scholen van de CVO Groep zijn:
- het Revius Lyceum Doorn (1500 leerlingen, 113 fte medewerkers)
- het Revius Lyceum Wijk bij Duurstede (915 leerlingen, 69 fte medewerkers)
- het Christelijk Lyceum Zeist (1270 leerlingen, 93 fte medewerkers)
- het Christelijk College Zeist (225 leerlingen, 27 fte medewerkers)
- Seyster College (120 leerlingen, 18 fte medewerkers)
- Beukenrode Onderwijs (175 leerlingen, 28 fte medewerkers)


In totaal gaat het om 4000 leerlingen. Het opleidingsaanbod van de scholen varieert van praktijkonderwijs tot en met tweetalig gymnasium.

Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van de CVO Groep. Dit college legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur en de schoolleiders overleggen in het Gemeenschappelijk Managementteam over het te voeren beleid. Het Centraal Bureau (CB), gevestigd in Zeist, levert ondersteunende diensten op het terrein van personeel en salarisadministratie, financiƫn, ICT, huisvesting, leerlingenadministratie en ondersteuning van het bestuur. (13 fte).

 

organogram cvo groep

 

CCZ : Christelijk College Zeist
CLZ: Christelijk Lyceum Zeist

Het moge duidelijk zijn dat genoemde scholen in het overzicht ook medewerkers en een vertrouwenspersoon hebben. 

www.cvog.nl

Werken bij CVO Groep

Voor een uitdagende baan in het voortgezet onderwijs biedt de CVO Groep je alle ruimte. Onze kernwaarden zijn: leren en ontwikkelen, geborgenheid en respect, uitdagend en inspirerend, kwaliteitsrijk.

Meer over CVO Groep
Contactgegevens

Graaf Adolflaan 4
3708 XB Zeist

(0343) 48 99 11
info@cvog.nl