Orthopedagoog Revius Lyceum Doorn

Revius Lyceum Doorn zoekt per 22 augustus 2022 een Orthopedagoog met
leidinggevende kwaliteiten voor 0,8 fte (32 uur).

Op het Revius Lyceum in Doorn willen we dat leerlingen én medewerkers voelen dat ze ertoe doen. Leerlingen leren van docenten, van elkaar, uit boeken, door verhalen en via digitale bronnen. Ze leren door te onderzoeken, te doen en zichzelf uit te dagen door nieuwsgierig, creatief en kritisch te zijn. Wij leren leerlingen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Daarnaast stimuleren we elkaar om nieuwsgierig, creatief en kritisch te zijn. En niet onbelangrijk: we werken en leren ook om plezier te hebben! Iedereen is welkom op onze open christelijke school. Respect voor de ander en openheid naar elkaar zijn voor ons een vanzelfsprekendheid. Wij willen leerlingen opleiden tot (zelf)bewuste, bekwame en kritische burgers die zich betrokken voelen met de wereld om hen heen.  Wij willen met ons onderwijs de blik van onze leerlingen op de wereld verbreden en ze voorbereiden op de toekomst. Je geeft leiding aan een multidisciplinair team bestaande uit verschillende specialisten en deskundigen waaronder orthopedagoog, begeleider passend onderwijs, remedial teachers en sova trainers. In het team worden behandelplannen en methoden besproken en de vordering in de ontwikkeling van de leerlingen, die speciale zorg behoeven.

De orthopedagoog ontwikkelt het beleid met betrekking tot plaatsing van leerlingen en verricht psychodiagnostisch en ortho-didactisch onderzoek gericht op een verantwoorde plaatsing van de leerlingen in de school. Daarnaast voer je gesprekken met ouders en leerlingen en zo nodig externe hulpverleners en draag je bij aan het ontwerpen van handelingsplannen. Je werkt aan de ontwikkeling van je zorg- en ondersteuningsteam en levert daarmee een actieve bijdrage aan een fijne schoolomgeving. Het Revius Lyceum Doorn kenmerkt zich door een collegiale werksfeer.

Jouw achtergrond
Wij leren leerlingen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Daarbij leren ze zichzelf doelen te stellen, cyclisch te werken en zichzelf elke dag te verbeteren. Wij reflecteren voortdurend op ons eigen handelen en onze eigen ontwikkeling en verwachten dat ook van onze leerlingen. Aansluitend hierop krijg jij de ruimte om samen met je team een eigen invulling te geven aan de zorg die nodig is voor onze leerlingen.

Om dat te kunnen doen heb jij de volgende kennis en vaardigheden:

 • algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis;
 • kennis van hulpverlening die andere specialisten kunnen bieden/de sociale kaart;
 • kennis van hulpverleningsmethoden en -technieken en (externe) hulpverleningsmogelijkheden;
 • inzicht in de factoren bepalend voor het ontstaan van sociaalpsychologische gedrags- en leerproblemen en het zoeken naar passende oplossingen;
 • vaardigheid in het organiseren en coördineren van het proces van zorgverlening en leerlingbegeleiding;
 • vaardigheid in het samenwerken met en leidinggeven aan uiteenlopende disciplines;
 • vaardigheid in het aandragen van creatieve oplossingen.
 • de ontwikkelingen op het vakgebied van orthopedagogiek/ orthodidactiek en het algemene terrein van de leerlingbegeleiding;
 • adviseren van ouders/opvoeders, het onderwijsteam en het management.

Wat wij jou bieden
Iets bereiken en het ontdekken en ontwikkelen van je talenten kan alleen in een veilige leeromgeving. Wij vinden het belangrijk dat ieder mens, leerling en medewerker zich van betekenis en veilig voelt. We geven elkaar het vertrouwen om te mogen ontdekken wie we zijn, waar we goed in zijn en te leren van onze fouten. Op het Revius Lyceum wordt je het hele jaar door goed ondersteund. Dat is slechts het begin, want daarnaast mag je rekenen op passende arbeidsvoorwaarden zoals:

 • een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband
 • salaris ingeschaald in schaal 11 afhankelijk van je werkervaring
 • een financiële tegemoetkoming in reis- en verhuiskosten
 • de mogelijkheid om opleidingen te volgen
 • korting op een collectieve zorgverzekering via de CVO Groep
 • deelname aan een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

Solliciteren
Reageer op deze vacature door op de sollicitatiebutton te klikken en je gegevens in te vullen.
Jouw motivatie en cv kun je uploaden een meezenden met het formulier.
Reageren kan tot 4 juli 2022. Gesprekken vinden plaats op 7 juli.
Wil je meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met
mevrouw Edith van den Brink via e-mail: E.vandenbrink@reviusdoorn.nl of
telefoonnummer (0343) 412145.

Meer informatie over het Revius Lyceum Doorn vind je op www.reviusdoorn.nl.
Het Revius Lyceum Doorn maakt deel uit van de stichting CVO Groep (www.cvog.nl),
een open christelijke scholengroep voor het voortgezet onderwijs in Zuidoost-Utrecht.
De CVO Groep Zuidoost-Utrecht heeft een samenwerkingsverband met hogeschool HAN
(ALO-opleiding) en Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht.

Werken bij CVO Groep

Voor een uitdagende baan in het voortgezet onderwijs biedt de CVO Groep je alle ruimte. Onze kernwaarden zijn: leren en ontwikkelen, geborgenheid en respect, uitdagend en inspirerend, kwaliteitsrijk.

Meer over CVO Groep
Contactgegevens

Graaf Adolflaan 4
3708 XB Zeist

(0343) 48 99 11
info@cvog.nl